Teadliku tarbija meelespea

Elame ajastul, mil kliimaneutraalsuse saavutamisest on saanud kogu maailmas lahendust ootav probleem ning prügisaared aina kasvavad. Kuidas aitaks Sinu teadlik tarbimine nendele probleemidele lahendusi luua ning kuidas seda teha nii, et see oleks võimalikult lihtne ning tuleks ilma pingutusteta? Sest olgem ausad – meile kellelegi ei meeldi liialt pingutada.  

basico mineraalainete kompleks aluseline ph

 Lähtudes eesti vanasõnast: “ Enne töö, siis lõbu!“, ei ole võimalik siiski mitte midagi tegemata saada teadlikuks tarbijaks. Samuti, nagu lastel koolis, tuleb ka täiskasvanutel teha kodutööd. Tänapäeval kasutatakse selleks enamasti Google´t. Siit koorubki välja teadliku tarbija esimene ning tihti ka kõige tähtsam meelespea: taustauuringu tegemine. 

Taustauuring 

See võib kõlada igavalt ning eemalepeletavalt, kuid tegelikkuses on selle taga lihtne mõte. Selleks, et olla teadlik tarbija, tuleb esmalt teada, mida sa tarbid. Leides vastuse lihtsatele küsimustele, saame vähese vaevaga olla keskkonnateadlikumad. Kui pöörame tähelepanu viisile, mil moel luuakse meie kasutatavat toodet ning teeme enda jaoks selgeks ettevõtete keskkonnasõbralikkuse, siis saame vajalikud teadmised ja oskused, et tulevikus oma valikuid veelgi paremini teha. Paljud ettevõtted on hakanud pöörama suuremat tähelepanu sellele, kuidas nende toote või teenuse pakkumine mõjutab keskkonda. Millised on aga olulised punktid, mida võiks tavakasutaja nende kohta teada? Järgnevalt toome välja mõned lihtsamad küsimused, mida ostu tehes kaaluda ning mis aitavad Sul astuda esimesed sammud teadlikuks tarbijaks olemisele. 

Nahrin loodussõbralik

Kui suur on minu ostetava toote ökoloogiline jalajälg? 

Saades teada, mil viisil on tootmine korraldatud, kui suur on tootmise süsiniku jalajälg ja missuguseid materjale kasutatakse pakendamisel, võime näha tohutuid erinevusi ettevõtete keskkonnasõbralikkuses. See aga aitab teha juba teadlikumat valikut loodust säästvama ettevõtte kasuks. 

Kuidas ma tean, et kasutatud on vaid parimat toorainet? 

Mitmed ettevõtted kasutavad pigem soodsamat ning vähem kvaliteetset toorainet, et toote lõpphinda odavamana hoida. Leides ettevõtted, kes oma toorainet järjepidevalt testivad ning antud infot ka avalikult jagavad, võid kindel olla, et saad nende tooteid tarbides vaid parimat. 

Transport

Kuidas on korraldatud toote tarnimine nii riigisiseselt, kui ka teistesse riikidesse? Kas ettevõte on võtnud vaevaks mõelda ka sellele, kuidas nende toodete jõudmine kliendini oleks võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega?

Taaskasutus ning sorteerimine

Kas ning mis viisil tegeleb ettevõte ise taaskasutuse ning prügi sorteerimisega? Mõeldes sellele, et tööstushoonetes on igapäevaselt tegutsemas kümneid tuhandeid inimesi, kes kõik tekitavad ka jäätmeid, hakkame aru saama, kui olulist rolli mängib ettevõtte keskkonnapoliitikas kohapealse taaskasutuse ning sorteerimise implementeerimine.

Ettevõtte sisepoliitika

Kas kasutatakse pigem paberit või digitaalseid lahendusi, korraldatakse keskkonnaalaseid koolitusi või arutletakse koosolekul lambipirnide välja vahetamise olulisuse üle –  see kõik võib muuta paljut. Enamik inimesi veedab suure osa oma päevadest just töökeskkonnas. Kui ettevõte on väga selgelt sihiks võtnud looduse toetamise ja jagab seda kirge ka oma töötajatega, siis võime kindlad olla, et igapäevaselt seesugustes oludes liikuv inimene, teeb ka väljaspool tööaega teadlikke otsuseid. 

Pakendid

Mida läikivam, kaunimalt disainitud ning kallim, seda parem? Tegelikkuses nii ei ole. Millal Sina viimati oma kreemituubi pakendi alles jätsid ning seda taaskasutasid? Iseendale seesuguseid küsimusi esitades võime mõista, et vaid pakend ei garanteeri toote kvaliteeti ning sädelevam ei ole alati parem. Lisaks teame tegelikkuses ju kõik, et lisakulu ilusa ümbrise eest maksame toodet ostes varjatult siiski meie ise. 

Väga suur hulk ettevõtteid ei ole oma arenguteel veel nii kaugele jõudnud, et kõiki ülaltoodud punkte järgima hakata, nende kohta oma kasutajatele ja töötajatele infot jagada või isegi koosolekutel jutuks võtta. Kuid õnneks räägitakse üha rohkem teadlikust tarbimisest ning selle kasulikest mõjudest nii keskkonnale, ühiskonnale kui ka üksikindiviididele. Seega – pisut eeltööd viib meid kõiki ühe sammu võrra puhtale keskkonnale lähemale. Olles oma toodete valikul informeeritud, saame vastu võtta targad, kaalutletud ning keskkonnale kasulikud otsused ning võime pidada end teadlikuks tarbijaks.

Kuidas panustab teadlikku tarbimisse Nahrin?

Meie jaoks on loodussõbralik tootmine, jätkusuutlikkus ja lugupidamine keskkonna vastu põimitud kogu brändi DNA’sse. Kuna peaaegu kõik meie tervise- ja ilutoodete toimeainetest tulevad otse loodusest, siis oma parima partneri eest peame enesestmõistetavalt head hoolt kandma.

Et meie tooted oleks võimalikult sõbralikud ja kasulikud nii loodusele kui ka Sulle, siis:

  • meil on süsinikneutraalne tootmine. Tehase katusel on päikesepaneelid, kasutame maasoojuspumpasid ja hüdroenergiat
  • kasutame võimalikult loodussõbralikke pakendeid, peamiselt PP plastikut, mis on üks kõige lihtsamini ümbertöödeldavaid pakendeid. Tootmises kasutame korduvkasutatavaid anumaid. Lisaks pole pea ükski meie toode papist lisapakendi sees
  • võimaluse korral tarnime ravimtaimed Šveitsist või selle lähiümbrusest, et minimeerida transpordi ökoloogilist jalajälge. Samuti toetame jätkusuutlikku põllumajandust ning kui vähegi võimalik kasutame mahetoodangut

Täpsemalt saad lugeda Šveitsi riiklikest keskkonnakavadest ning meie tootmise põhimõtetest siit.

Nahrini looduslike tervise ja ilutoodetega saad tutvuda meie e-poes siit.

Nahrin keskkonnasõbralik kosmeetika