www.nahrin.ee e-poe lepingutingimused

1.             Üldsätted

1.1.       Swiss Nahrin Estonia OÜ, registrikood 12411599, asukoha aadress Roosikrantsi 17-11, 10119 Tallinn (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab Teenuse osutajale kuuluvas veebikeskkonnas www.nahrin.ee (edaspidi nimetatud E-pood) tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud Leping).

1.2.       E-pood on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

1.3.       Lepingu tingimused on Teenuse kasutajale kättesaadavad E-poe ostukeskkonnas eest keeles ning Teenuse kasutajal on võimalus tellimuse vormistamisel salvestada Lepingu tekst PDF vormis. 

1.4.       Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajale. Sellisel juhul kehtivad Teenuse kasutaja suhtes Lepingu tingimused, mis kehtisid Lepingu sõlmimise ajal.

2.             Tooted ja tellimuse sooritamine

2.1.       E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.

2.2.       E-poes olevad tootepildid on illustratiivse tähendusega.  E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.3.       E-poes  kuvatakse info, kas E-poes pakutavad tooted on laos olemas või mitte. Info E-poes pakutavate toodete saadavuse kohta võib tehnilistel põhjustel mitte vastata tegelikkusele.

2.4.       Kui pärast tellimuse esitamist selgub, et toode ei ole saadaval ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Teenuse osutaja Teenuse kasutajaga viivitamatult ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tasutud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 4 tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

2.5.       Tellimuse sooritamiseks valib Teenuse kasutaja E-poes välja soovitud toote ning lisab selle ostukorvi, vajutades lingile „LISA OSTUKORVI“. Kui Teenuse kasutaja on lõpetanud toodete valimise, tuleb tellimuse esitamise jätkamiseks vajutada ostukorvis olevale lingile „VORMISTA OST“. Seejärel on Teenuse kasutajal võimalus valida, kas sooritada tellimus juba varem registreerinud või registreerimata Teenuse kasutajana, mille tulemusel suunatakse Teenuse kasutaja tellimuse andmete sisestamise lehele. Seejärel kohustub Teenuse kasutaja sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, tarneviis). Tellimuse protsessi jätkamiseks tuleb Teenuse kasutajal vajutada lingile „JÄTKA“, mille korral esitab E-poe süsteem Teenuse kasutaja poolt sisestatud andmetest lähtuvalt kogu tellimuse avalduse veel kord ülevaatamiseks ja võimalike sisestusvigade parandamiseks. Kui kuvatud andmed on õiged, tuleb Teenuse kasutajal tellimuse kinnitamiseks ja edastamiseks vajutada lingile „ESITA TELLIMUS“. Pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist suunab E-Pood Teenuse kasutaja tellimuse eest tasumise lehele, kus Teenuse kasutajal on võimalik valida sobilik makseviis ning Teenuse kasutajal tuleb nõustuda maksetingimustega. Pärast tellimuse eest tasumist edastab Teenuse osutaja viivitamata e-kirja teel kinnituse tellimuse saamisest.

2.6.       Teenuse kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõeseid andmeid.

2.7.       Leping loetakse sõlmituks arvates hetkest, mil Teenuse kasutaja on tellimuse kinnitanud ja selle Teenuse osutajale edastanud (Lepingu jõustumine).

2.8.       Tellimuse täitmine toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe süsteemi kaudu tellimuse ning tellimuse eest tasutud summa on laekunud Teenuse osutaja arveldusarvele.

2.9.       Teenuse osutajal on õigus tellimus tühistada ja Lepingust taganeda, kui Teenuse kasutaja poolt ei ole laekunud tellimuse eest ostusummat 5 päeva jooksul.

3.             Tasumisviisid, hinnad ja maksud

3.1.       E-poest tellitud toodete eest on võimalik tasuda:

3.1.1.      krediitkaardiga (E-poes aktsepteeritakse Visa ja Mastercard krediitkaardiga tehtavaid makseid);

3.1.2.      internetipanga kaudu (E-poes on võimalik kasutada Swedbank, SEB, LHVpank, Nordea, Danske Bank ja Krediidipank pangalinki);

3.2.       Kõik E-poes kuvatavad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.3.       Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3.4.       Kui Teenuse kasutaja tellib E-poest toote ning tellimus tuleb tarnida väljapoole Eestit, st tegemist on rahvusvahelise tellimusega, siis võib tellitud toote sihtpunkti jõudes lisanduda tellimuse hinnale tolli- või muud maksud. Igasuguste võimalike lisamaksude tasumise kohustus on Teenuse kasutajal.

 4.             Tarneviisid ja -tingimused

4.1.       Teenuse kasutajal on õigus valida tellitud toodete transportimiseks kolme erineva tarneviisi vahel:

4.1.1.      Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires Itella SmartPOST, DPD ja Omniva  vahendusel.

4.1.2.      Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani nii Eesti Vabariigi piires kui ka välisriiki Itella SmartPOST, DPD ja Omniva  vahendusel.

4.2.       Teenuse kasutaja tuleb ise toodetele järele Teenuse osutaja asukohta aadressile Roosikrantsi 17-11, 10119 Tallinn.

4.3.       Kui Teenuse kasutaja on valinud toote kättesaamisviisiks toodetele ise järele tulemise Teenuse osutaja asukohta, siis informeeritakse Teenuse kasutajat telefoni või e-posti teel, et viimase poolt tellitud tooted on valmis üleandmiseks. Vastav info edastatakse Teenuse kasutajale hiljemalt 2 tööpäeva jooksul tellimuse eest tasutud raha laekumisest Teenuse osutaja arveldusarvele. Tellitud toodete üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele toote üleandmine toimub ainult poolte eelneval kokkuleppel.

5.             Lepingust taganemine

5.1.       Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Teenuse osutaja poolset tellimuse täitmist Lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest Teenuse osutajale viivitamatult teatama, saates e-posti aadressile myyk@nahrin.ee teate. Teates tuleb märkida tellimuse number ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, arveldusarve number).

5.2.       Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani pärast Teenuse osutaja poolset tellimuse täitmist, siis jäetakse taganemisavaldus rahuldamata. Tarbija poolt Lepingust taganemine toimub vastavalt E-poe Lepingu 6. peatükile „Tarbija 14-päevane lepingust taganemisõigus”.

5.3.       Lepingust taganemisel kannab Teenuse osutaja Teenuse kasutajale Lepingu alusel tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates teavituse saatmisest/saamisest. Teenuse kasutaja poolt tasutud summa kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale. Teenuse kasutaja tasub kauba tagastuskulu.

6.             Tarbija 14-päevane lepingust taganemisõigus

6.1.       E-poes kehtib tarbijaga sõlmitud lepingutele 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil toode on Teenuse kasutajale kättetoimetatud. E-poes loetakse tarbijaks füüsilist isikut, kes on ostnud E-poest tooteid või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega. 

6.2.       Lepingust taganemiseks kohustub Teenuse kasutaja sellest Teenuse osutajale viivitamatult teatama, saates e-posti aadressile myyk@nahrin.ee teate. Teates tuleb märkida tellimuse number ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, arveldusarve number). Võib kasutada ka allolevat tüüpvormi.

6.3.       Tarbijast Teenuse kasutaja poolt Lepingust taganemisel tuleb ostetud toode viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast Lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

6.4.       Täielikuks raha tagastuseks peab tagastatav toode olema puuduseta, täiskomplektne, suletud originaalpakendis ja kasutamata. Avatud pakendiga, eemaldatud etiketiga või kasutamistunnustega toodete väärtuse vähenemise eest peab vastutama Tellija.

6.5.       Tarbija 14-päevane lepingust taganemisõigus ei kehti ka lepingute puhul, mille esemeks on:

6.5.1. sellise toote üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;

6.5.2. sellise suletud pakendis toote üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.

6.6.       Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.7.       Teenuse kasutaja kohustub kandma toote tagastuskulud 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele. Teenuse osutajal on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 euro ulatuses tagastavast summast maha arvestada.

6.8.       Kui pärast toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta Lepingu punktis 6.5 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule või tagastatakse Teenuse kasutajale. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

6.9.     Tellimusest taganemise tüüpvorm

Kellele: Swiss Nahrin Estonia OÜ, Roosikrantsi 17-11 Tallinn, 10119 Harju maakond, e-post myyk@nahrin.ee

Kellelt (Tellija nimi, e-posti aadress, telefoni number: …………………………………………………………………………………………..

Otsus: Käesolevaga taganen lepingust/tellimusest, mille sõlmisin Swiss Nahrin Estonia OÜ veebipoe www.nahrin.ee vahendusel.

Tellimuse, millest taganen,  number ja kuupäev: …………………………………………………………………………………………..

Tellimuse, millest taganen, kättesaamise kuupäev: …………………………………………………………………………………………..

Tarbija allkiri (ainult juhul, kui avaldus esitatakse paberil)/digiallkiri: …………………………………………………………………………………………..

Käesoleva avalduse kuupäev: ………………

 

 7.             Pretensiooni esitamise kord

7.1.       Teenuse osutaja poolt müüdud toodetele kehtib võlaõigusseaduse § 218 lg-s 2 sätestatud tarbija 2-aastane pretensiooni esitamise õigus.

7.2.       Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima alates toote üleandmisest Teenuse kasutajale.

7.3.       Pretensiooni esitamise aluseks on e-poe tellimuse kinnitus või konto väljavõte.

7.4.       Pretensioon tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile myyk@nahrin.ee eesti või inglise keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta. Pretensioonis tuleb märkida tellimuse number ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi,  kontakttelefon, arveldusarve number) ja Teenuse osutaja poolt Teenuse kasutajale väljastatud arve koopia.

7.5.       Teenuse osutaja ei vastuta järgnevate puuduste eest:

7.5.1.      Puudused, mis on põhjustatud toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;

7.5.2.      Puuduste eest, mis on põhjustatud toote hooldus- või kasutusjuhendi eiramisest;

7.5.3.      Puuduste eest, mis on põhjustatud toote kasutamisel selleks mitte ettenähtud tingimustes.

7.6.       Teenuse kasutaja pretensioon ei kuulu rahuldamisele kui Teenuse osutaja tõestab, et tootel esinevad puudused on tekkinud Teenuse kasutaja süül.

7.7.       Kui pretensiooni aluseks oleval tootel tuvastatakse puudus, mis ei ole tingitud Teenuse kasutajast,  siis toode asendatakse. Kui toote asendamine on võimatu, siis tagastatakse Teenuse kasutajale toote ostuhind. 

7.8.       Kui Tarbijast Teenuse kasutaja esitab toote kohta pretensiooni pärast ühe aasta möödumist toote ostukuupäevast ja selgub, et toode on puuduseta, siis tekkinud kulud katab Teenuse kasutaja.

7.9.      Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

8.             Isikuandmed ja nende kasutamine

8.1.       Lepingu tingimustega nõustudes annab Teenuse kasutaja selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2.       E-poes tellimuse esitamisel või kasutajakonto registreerimisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud ja Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja toodete pakkumiseks Teenuse kasutajale.

8.3.       Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Teenuse kasutaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Teenuse osutaja sisestatud kaardiandmeid ei näe.

8.4.       Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse esitamisel.

8.5.       Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Lepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

8.6.       Isikuandmeid töötleb Swiss Nahrin Estonia OÜ, registrikood 12411599, aadress Roosikrantsi 17-11, 10119 Tallinn.

8.7.       Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud toodete vahendamiseks Teenuse kasutajale edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

8.8.       Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

8.9.       Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

8.10.   Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikutele, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

8.11.   Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

8.12.   Lepingu tingimustega nõustudes annab Teenuse kasutaja selge ja teadliku nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse ning müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil ja sms’i teel. SMS’sidest loobumisese sooviga palun kirjutada myyk@nahrin.ee.

8.13.  Teenuse kasutamisega annab Teenuse kasutaja õiguse salvestada oma arvutisse küpsiseid, mis võimaldavad analüüsida e-poe kasutamisstatistikat ja pakkuda mugavamat e-poes kasutamiskogemust. 

9.             Vastutus ja erimeelsuste lahendamine

9.1.       Teenuse osutaja vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel Teenuse kasutajale. Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses.

9.2.       Teenuse osutaja ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

9.3.       Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

9.4.       Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

9.5.       Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide E-poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

9.6.       Teenuse kasutaja vastutab täielikult  Lepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

9.7.       Lepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ning lähtuvalt  Lepingus kokkulepitust.

9.8.       Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Eesti kohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

9.9.     Tarbijal on õigus vaidluste lahendamiseks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole – aadress: Pronksi 12, Tallinn 10117; tel: 3201 920; e-post: avaldus@komisjon.ee; täiendav info tarbijavaidluste komisjoni kohta: www.komisjon.ee/et. Samuti on võimalik pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava komisjoni poole siit.

10.         Kasutamistingimused

10.1.   Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

10.2.   Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Swiss Nahrin Estonia OÜ e-poe lepingutingimustega”, kinnitab Teenuse kasutaja, et on tutvunud Lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.